Tingimused

Veebilehekülje LITTLEDREAMER.EE omanik on Little Dreamer OÜ (registrikood 14658984) asukohaga Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Meeliku tn 24/4-130, 13915, telefon +372 5698 0606 ja e-kiri info@littledreamer.ee.

Tingimustega nõusolek

Veebilehekülje https://littledreamer.ee/ juurdepääsu ja kasutustingimused on väljatoodud järgnevates tingimustest. Veebilehekülge ei või kasutada eesmärkidel, mis on seadusevastased või keelatud veebilehekülje tingimustega. Veebilehekülge kasutades nõustute siin välja toodud tingimustega. Kui te ei nõustu tingimustega olete kohustatud veebilehekülje kasutamise lõpetama.

Nõuanded

Veebilehekülje sisu ei loodud nõuannete andmiseks ning neile ei tohi tugineda ükskõik millise otsuse tegemisel või tegemata jätmisel.

Veebilehekülje muudatused

Little Dreamer OÜ omab õigust:

  • Muuta või eemaldada (ajutiselt või jäädavalt) veebilehekülge või osa sellest ette teatamata ning te nõustute, et Little Dreamer ei ole kohustatud teid teavitama sellistest muudatustest või eemaldustest.
  • Muuta tingimuseid ükskõik mis ajahetkel ning teie jätkuv veebilehekülje kasutus muudatuste järgselt tähendab, et olete nõus antud muudatustega.
Kolmandate osapoolte seotus

Antud veebilehekülg võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehekülgedele, mis on kontrollitud ja hallatud teiste poolt. Kõik kolmandate poolte lingid ei ole lisatud nende toetuseks ning te kinnitate ning nõustute, et meie (Little Dreamer) ei ole vastutavad kolmandate poolte veebilehekülgede sisu ega selle saadavuse osas.

Autoriõigus

Kõik autoriõigused, firmamärgid ning kõik muud intellektuaalomandi õigused veebileheküljel ning selle sisu (kaasa arvatud veebilehekülje kujundus, tekst, graafika ning kõik tarkvara ja lähtekoodid, mis on seotud veebileheküljega) omanik, või kellele õigused on litsentseeritud, on Little Dreamer või kasutatud Little Dreameri poolt nii nagu seaduses on ette nähtud.

Veebileheküljele minnes nõustute, et kasutate veebilehekülje sisu ainult oma isiklikuks kasutuseks mittekaubanduslikul eesmärgil. Sisu ei tohi alla laadida, kopeerida, reprodutseerida, edastada, säilitada, müüa või levitada ilma autoriõigust omava Little Dreamer OÜ kirjaliku loata. Antud tingimused ei kehti allalaadimise, kopeerimise ja/või veebilehekülje sisu printimise kohta, kui see on mõeldud isiklikuks mittekaubanduslikuks koduseks kasutuseks.

Õiguste ja vastutuse piiramine

Little Dreamer püüab tagada informatsiooni õigsuse, mille ta oma veebileheküljele sisestab, kuid ei vastuta otsese või kaudse täpsuse, täielikkuse osas. Veebilehekülg ei vastuta rikkumiste, sobitumise, julgeoleku, õigsuse, terviklikkuse või muude kaubanduslike nõuete eest, mis tekivad tehingu, kasutuse või kaubavahetuse ajal.

Me ei saa kindlalt tagada, et veebilehekülg vastab täielikult teie nõuetele või, et veebilehekülg toimib katkematult, kindlalt või vigade vabalt, et defektid kõrvaldatakse koheselt, või et server, mida veebilehekülg kasutab, on viiruste või vigade vaba. Me ei ole vastutavad, kui te kaotate sisu või materjali, mis on läbi antud veebilehekülje üles laetud või edastatud.

Little Dreamer ei saa tagada, et kõik veebileheküljel pakutavad tooted on ühesuguse kvaliteediga ning ühtemoodi sobivad ettenähtud otstarbeks. Ükski tingimus antud artiklis ei piira ühegi tarbija õigusi, mis on määratletud tarbijakaitseseaduses.

Me ei saa tagada täielikku turvalisust ja privaatsust antud veebileheküljel ning seega pole Little Dreamer vastutav informatsiooni eest, mida teie olete esitanud või võtnud antud veebileheküljelt.

Te nõustute (välja arvatud surma või vigastuste eest, mida on põhjustanud meie hooletus), et te pole kuidagi seotud Little Dreamer’iga, ei lepinguga, lepinguväliselt (kaasa arvatud eksimus), eellepinguga või meie esindusega üldiselt (välja arvatud andmete kuritahtlik vääresituse korral). Little Dreamer ei ole vastutav majandusliku kahju (kaasa arvatud tulude vähenemine, kasum, lepingud, äri- või eeldatud säästud), firmaväärtuse või maine languse eest, ega muude kaotuste eest, olgu nendega kasvõi seotud osapooled, kes on tingimustes välja toodud.

Kahju hüvitamine

Te nõustute täielikult, et kaitsete, hoiate, ega pea Little Dreameri omanikud, töötajaid ja tarnijaid vastutavaks nõuete, väljaminekute, kahjude, kaasa arvatud õigusabikulude, või muude kohustuste osas, mille on kaasa toonud veebilehekülje kasutamine teie poolt või tingimuste rikkumine teie poolt, see kehtib ka siis, kui keegi teine on kasutanud või kasutab teie interneti kontot antud veebileheküljel, mis kuulub teie vastutuse alla. Me omame õigust eeldada, et kaitseküsimused ja muude küsimuste kontroll, mis läheb kahju hüvitamise alla, sõltub teist endast.

Meie seos teiega

Te teadvustate ja nõustute, et Little Dreameri puhul pole teil mingeid siduvaid suhteid meiega (Little Dreamer OÜ) isegi kui kasutate meie veebilehekülge. Seal hulgas pole tegemist ühisettevõtte, partnerluse, töökoha ega ametialaste suhetega. Te nõustute, et te ei või ennast reklaamida Little Dreameri esindajana, vahendajana või töötajana ning meid ei tohi hoida vastutatavana teie esitluse, tegude või tegematajätmiste osas.

Nõusolek

Tingimused (mida muudetakse aeg-ajalt) sätestavad teie ja Little Dreameri vahelise kokkuleppe, mis puudutab antud veebilehekülje kasutust ning asendab muid arusaadavuse, kokkuleppe, lubaduste, pakkumiste, kirjalikke või suuliseid leppeid, mis puudutavad teid ja Little Dreamerit sellistes küsimustes. Kui muud reeglid, tegevusjuhendid või teemad, mis antud veebileheküljele on lisatud on vastuolus tingimustega, siis tuleb juhinduda tingimustest. Suulised seletused või informatsiooni jagamine ei muuda tingimusi. Te kinnitate, et tingimustega nõustudes te ei tugine ütlustele/esindusele, kui see pole selgesõnaliselt tingimustes välja toodud ning nõustute, et valesti tõlgendatud nõudeid, mis pole tingimustes välja toodud, ei korvata. Teie nõusolek antud klauslis ei kehti andmete kuritahtliku vääresituse korral, olenemata sellest, kas see on tingimusest välja toodud või mitte.

Loobumine

Meie loobumist tuleb tõlgendada kui mis tahes sätte menetlusest või järgnevatest nõuetest loobumist.

Registreerimine

Kõikide teenuste ja funktsioonide kasutamiseks veebileheküljel peate end registreerima. Me võime muuta registreerimise tingimusi aeg-ajalt. End registreerides peate edastama informatsiooni endast mis on tõene, täpne, kehtiv ning põhjalik igas aspektis. Teavitage Little Dreamerit e-maili info@littledreamer.ee kaudu koheselt, kui registreerimisel antud teave peaks muutuma. Tutvuge ka meie Privaatsuspoliitikaga.

Müügilepingu kehtivus ning toote ja hinna teave

Müügitingimused kehtivad e-poest toodete ostmisel.

E-poes müüdavate toodete hinnad on välja toodud toodete juures. Transpordi hind lisatakse hiljem toote hinnale.

Transpordi hind sõltub ostja asukohast ning transpordiviisist. Saatmiskulu on välja toodud, kui ostja vormistab oma tellimust.

Toote teave on e-poes lisatud toote kõrvale.

Tellimuse esitamine

Toodete tellimiseks lisage soovitud tooted ostukorvi. Täitke kõik kohustuslikud väljad ning valige enda jaoks sobiv transpordiviis tellimuse täitmiseks. Kui kõik väljad on täidetud ja transpordiviis valitud, siis on ekraanil kuvatud tellimuse lõplik summa. Tasuda saab kas pangalingi kaudu või kasutades muud olemasolevat maksmisvõimalust.

Leping osapoolte vahel jõustub siis, kui maksmisele kuuluv summa laekunud e-poe pangakontole.

Kui Little Dreamer ei saa tellituid tooteid kliendile kätte toimetada lao puudujäägi või muul põhjusel, siis teavitatakse ostjat niipea kui võimalik ning makstud summa (kaasa arvatud transpordi maksumus) makstakse tagasi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast teate saamist.

Transport

Goods are shipped to the following countries: Estonia, Latvia, Lithuania, Finland. If you want us to deliver to a country that is not listed here, please contact us through our e-mail info@littledreamer.ee or call us during our opening hours (that is listed under contact list) +372 5698 0606.

Ostja tasub saatmiskulud, mille hinnad on välja toodud transpordiviisi juures.

Kõik Eesti sisesed saadetised jõuavad ostja poolt määratud sihtkohta müügilepingu jõustumise kuupäevast 3-7 tööpäeva jooksul. Kõik saadetised väljaspool Eestit jõuavad … kalendripäeva jooksul.

Meil on õigus eriolukordades tooteid saata kuni 45 kalendripäeva jooksul.

Taganemisõigus

Ostjal on e-poe müügilepingust taganemisõigus 14 päeva jooksul pärast toote kätte saamist. Olenevalt tootest ei pruugi ostjal olla taganemisõigust. Sellises olukorras peavad vastavad tooted ja teenused olema loetletud ning need peavad olema vastavuses võlaõigusseaduses §53(4) välja toodud tingimustega.

Taganemisõigus ei kehti, kui ostja on juriidiline isik.

Toodete 14 päeva taganemisõiguse kasutamiseks ei või tellituid tooteid kasutada muud moodi kui on vajalik, et veenduda toote olemuses, omadustes ja toimimises samal viisil nagu on lubatud füüsilises poes.

Tooted peavad olema kasutamata ja kandmata originaalpakendis koos algselt kinnitatud siltide ja etikettidega. Kingakarbid ning muud pakendid, millega tooteid müüdakse on osa tootest ning ka need tuleb tagastada kahjustamata ja kasutamata seisukorras. Tooted, mis tagastatakse ilma toote pakendita, vastu ei võeta.

Little Dreamer ei võta vastu tooteid, mis on kahjustatud kandmise, kulumise, muutmise või mitte korrektse pesemise (palun kontrollige toote pesemise tingmärke ja juhiseid enne pesemist) tagajärjel. Tooteid selga proovides veenduge, et need ei puutuks kokku parfüümi, pritsmete, kreemide ega teiste kemikaalidega. Jalanõusid proovige pehmel ning puhtal pinnal.

Hügieenieesmärkidel ei saa me järgmiseid tooteid vastu võtta:

  • Pudelid ja lutte
  • Aluspesu
  • Rannariided
  • Kõrvarõngaid
  • Peapaelu ja juukseklambreid

To return the goods, you must submit a return order form (the form for which can be found here: return order form) to the e-mail address returns@littledreamer.ee within 14 days of receiving the goods.

Ostja tasub toodete tagastamisel nende transpordi eest, välja arvatud kui tagastatav toode ei vasta tellimusele (näiteks vale või defektne toode).

Ostja peab tagastama tooted tagastamisavalduse esitamise päevast 14 päeva jooksul või esitama tõendid, et tooted said eelevalt välja toodud ajaperioodi jooksul kauba vedajale üle antud.

Kui e-pood on tooted kätte saanud peab e-pood ostjale viivitamatult, mitte hiljemalt kui 14 päeva jooksul, tagastama lepingu alusel ostjalt saadud kogusumma.

E-poel on õigus keelduda tagasimaksest kui tagastatavad tooted pole müüjani jõudnud või kuni ostja on esitanud asitõendid toodete tagastamise kohta.

E-pood pole kohustatud ostjale kompenseerima oma leheküljel pakutavast transpordi maksumusest rohkem, kui ostja on ise valinud kallima transpordi.

E-poel on õigus taganeda müügist ning nõuda ostjalt toodete tagastamist, kui veebileheküljel on vea tõttu lisatud turuhinnast märkimisväärselt madalam hind.

Vahetamine

Pettumuse vältimiseks soovitame esitada uus tellimus toodetele mida soovite vahetada ning nõuda tagastuse tagasimakset, sest soovitud tooted võivad otsa saada selle aja jooksul, millal me ootame teie tagastust. Me ei saa teie valituid tooteid kinni hoida ning tagada nende saadavaust sellel ajahetkel, kui oleme teie tagastuse kätte saanud.

Defektiga kaubad

E-pood on vastutav ostjale defektsete toodete (mis eelnesid enne toodete kohaletoimetamist ning ilmevad kahe aasta jooksul pärast kohaletoimetamist) ning tingimustega mittevastavuses olevate toodete müümises. Kui defekt ilmneb toodete kohaletoimetamise ajast esimese kuue kuu jooksul, siis võib eeldada, et defekt oli olemas juba kohaletoimetamise ajal. E-poe kohustus on tõendada vastupidist.

The purchaser has the right to turn to the online store within two months of the occurrence of a defect by e-mailing info@littledreamer.ee or calling +372 5698 0606.

E-pood ei ole vastutav defektide eest, mis ilmnevad pärast kauba ostjale üleandmist.

Kui e-poest ostetud toodetel esineb defekte, milles on süüdi e-pood, siis e-pood kas parandab või asendab antud defektsed tooted. Kui tooteid pole võimalik parandada või asendada, siis e-pood tagastab müügilepingu alusel kõik maksed, mis ostja tegi antud tooteid ostes.

E-pood on kohustatud vastama ostja kaebusele 15 päeva jooksul kirjalikult või vormis, mis võimaldab paljundamist.

Otseturundus ja isikuandmete töötlemine

E-pood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (nimi, telefoni number, aadress, e-mail, pangaandmed) tellimuse töötlemiseks ning ostjale toodete saatmiseks.

E-pood saadab ostja isikuandmed edasi transporditeenuse osutajale toodete tarnimiseks.

E-pood saadab uudiskirju ning pakkumisi ostja e-mailile ainult siis, kui ostja soovib neid saada, sisestades oma e-maili aadressi veebileheküljele ning avaldades soovi ning nõusoleku nende saamiseks.

Ostja saab uudiskirjast ja pakkumistest loobuda igal ajahetkel, kui ta annab sellest teada e-poe e-maili aadressi kaudu või järgib pakkumist sisaldava e-maili juhiseid.

Vaidluste lahendamine

All complaints made by a purchaser about the online store must be e-mailed to info@littledreamer.ee or submitted by calling +372 5698 0606.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.